ØKOLOGI I ESTLAND

Hanegals oksekød er primært fra økologiske kreaturer, som udelukkende spiser græsfoder. Græsfoder er både det græs der spises direkte fra jorden hvor de går, eller hø som er tørrede græsser og øvrige planter fra arealerne og det kan være græsser som enzileres hvis bonden måske ikke har mulighed for at lave tørrede græsser til vinterfodring.

Når kreaturer lever og græsser på vedvarende græsarealer hvor jorden ikke pløjes, så vil disse arealer fungere som kulstoflagre der opsuger CO2 fra luften.

Det er kød fra kreaturer der lever på vedvarende græsarealer, som Hanegal anvender. I et langvarigt samarbejde med økologiske landmænd og mindre slagtehuse i Estland er der skabt økologiske landbrug, der sandsynligvis er CO2 neutrale og giver os oksekød med flere sunde fedtsyrer end der er i oksekød, som er fodret med korn og majs.

Estland har – i modsætning til Danmark – meget store natur- og græsarealer. Naturbevaringen her er afhængig af græssende dyr.  Afsætningen af økologiske varer er ikke stor i Estland og økologerne der henvendte sig for en årrække siden til Hanegal med håb om afsætning. Det er der kommer meget godt ud af til fælles bedste.

– Hanegal har igennem årtier været med til at udvikle økologien i både Danmark og i andre EU lande med fælles EU regler.  Der er meget flotte og seriøse økologiprojekter også udenfor Danmark!

Læs mere om betydningen af økologien i Estland for Hanegal her.