ØKOLOGI I ESTLAND

Hanegals oksekød er primært fra økologiske kreaturer, som udelukkende spiser græsfoder. Græsfoder er både det græs der spises direkte fra jorden hvor de går, eller hø som er tørrede græsser og øvrige planter fra arealerne og det kan være græsser som enzileres hvis bonden måske ikke har mulighed for at lave tørrede græsser til vinterfodring.

Når kreaturer lever og græsser på vedvarende græsarealer hvor jorden ikke pløjes, så vil disse arealer fungere som kulstoflagre der opsuger CO2 fra luften.

Det er kød fra kreaturer der lever på vedvarende græsarealer, som Hanegal anvender. I et langvarigt samarbejde med økologiske landmænd og mindre slagtehuse i Estland er der skabt økologiske landbrug, der sandsynligvis er CO2 neutrale og giver os oksekød med flere sunde fedtsyrer end der er i oksekød, som er fodret med korn og majs.

Estland har – i modsætning til Danmark – meget store natur- og græsarealer. Naturbevaringen her er afhængig af græssende dyr.  Afsætningen af økologiske varer er ikke stor i Estland og økologerne der henvendte sig for en årrække siden til Hanegal med håb om afsætning. Det er der kommer meget godt ud af til fælles bedste.

– Hanegal har igennem årtier været med til at udvikle økologien i både Danmark og i andre EU lande med fælles EU regler.  Der er meget flotte og seriøse økologiprojekter også udenfor Danmark!

Læs mere om betydningen af økologien i Estland for Hanegal her.

 De store Græsædere er vigtige !

Hanegals oksekød er primært fra økologiske kreaturer, som udelukkende spiser græsfoder. Græsfoder er både det græs der spises direkte fra jorden hvor de går, eller hø som er tørrede græsser og øvrige planter fra arealerne og det kan være græsser som enzileres hvis bonden måske ikke har mulighed for at lave tørrede græsser til vinterfodring.

Når kreaturer lever og græsser på vedvarende græsarealer hvor jorden ikke pløjes, så vil disse arealer fungere som kulstoflagre der opsuger CO2 fra luften. 

Det er kød fra kreaturer der lever på vedvarende græsarealer, som Hanegal anvender. I et langvarigt samarbejde med økologiske landmænd og mindre slagtehuse i Estland er der skabt økologiske landbrug, der sandsynligvis er CO2 neutrale og giver os oksekød med flere sunde fedtsyrer end der er i oksekød, som er fodret med korn og majs.

Estland har – i modsætning til Danmark – meget store natur- og græsarealer. Naturbevaringen her er afhængig af græssende dyr.  Afsætningen af økologiske varer er ikke stor i Estland og økologerne der henvendte sig for en årrække siden til Hanegal med håb om afsætning. Det er der kommer meget godt ud af til fælles bedste.

– Hanegal har igennem årtier været med til at udvikle økologien i både Danmark og i andre EU lande med fælles EU regler.  Der er meget flotte og seriøse økologiprojekter også udenfor Danmark!

Økologisk ko

Det mest CO2 venlige kød er oksekød!
– men ikke hvilken som helst oksekød.

Hvis ingen spiser kød vil de mest marginale jorde stå ubenyttet hen fordi det ikke er muligt at dyrke vegetabilske afgrøder i dem. Det er engene, ådalene, sletterne, bjergene og vedvarende græsarealer. Her er der brug for drøvtyggere, der kan fordøje græs. De kan bidrage med kød og vigtige proteiner. Hvis samme mængde proteiner skulle findes via vegetabilske fødevarer vil det kræve et væsentligt større jordareal på den dyrkbare næringsrige jord.

De store arealer med vedvarende græs binder store mængder CO2 i humuslaget og disse græsædere er desuden forudsætningen for at der findes en høj biodiversitet fordi deres adfærd og fjernelse af græs giver liv til mange planter, insekter og derved andre dyr på de marginale jorde og i naturen.

 

Hanegals stiftere, Ulrich og Fie, har besøgt økologerne i Estland mange gange.

Ulrich er udd. Biolog og Fie er udd. landmand. De kan  vurdere dyrevelfærden og natur kvaliteterne, samt øvrige forhold med betydning for Hanegal.