Hanegals klassiske svineleverpostej

De klassiske postejbakker i aluminium tages ud af hensyn til forbrugere med aluminiumsallergi

I en årrække har vi modtaget henvendelser fra forbrugere, som ønsker at kunne købe Hanegals økologiske leverpostej i andre typer materiale end aluminium. Og det ønske imødekommer Hanegal nu.

I perioden fra uge 4 til uge 8 (2020) vil alle vores postejer være skiftet ud med en plastbakke.

Forbrugerønsket er begrundet i aluminiumsallergi, som især en del børn lider af i en årrække efter vaccinationer, der indeholder aluminium.

De nye postejbakker imødekommer både mange forbrugerønsker og støtter samtidig den indsats, der gøres for at opnå en højere grad af genanvendt materiale i fødevareindustrien.

Plastbakkerne består af 80 pct. genbrugsplast (C PET).

Valget understøttes af de anbefalinger, som Forum for Cirkulær Plastemballage har fremsat og herunder særligt:
-Anvende ca. 85 pct. genanvendt plast, og dermed bidrage til at skabe et marked for genanvendt plast – et marked der i dag er svagt.
-Spare ca. 60 pct. af den energi, der indgår i ny plast.
-Koncentrere emballagen på en af de tre anbefalede plasttyper PET, PE eller PP, som derved får en stor volumen, så det også økonomisk set kan betale sig at genanvende plasten.
-Anvende en plasttype, som i fremtidens affaldsanlæg kan sorteres til genanvendelse, når indsamling af emballageplast fra husholdningerne bliver mere udbredt.